Informatie over onze KCM (juni 2021) 

Helaas hebben wij als bestuur moeten besluiten de KCM van juni 2021 af te lasten. 

Er is nog te weinig duidelijkheid met betrekking tot de matregelen omtrent het corona virus waardoor wij de veiligheid van alle aanwezigen niet kunnen garanderen. En, mocht het toch op een veilige manier plaats kunnen vinden, dan ontbreekt ons de tijd om e.e.a. voor juni a.s. georganiseerd te krijgen.

Wij vinden het enorm spijtig voor een ieder dat wij deze beslissing hebben moeten nemen en rekenen op jullie begrip hiervoor.

Wij hopen jullie spoedig positiever nieuws te kunnen brengen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur NCC

Aly, Alice en Marleen