Inschrijfformulier Clubdag Nederlandse Collie Club

12 mei 2019 - aanvang activiteiten en keuringen 10:00 uur

Sluitingsdatum inschrijving: 1 mei 2019

Locatie: Buitenshow Camping de Watertoren - Kerkveldweg 1, 6374 LE Landgraaf, Nederland

Op 12 mei 2019 is het zover: onze derde KCM wordt dan door onze activiteitencommissie en showcommissie georganiseerd in Landgraaf, op het terrein van Camping de Watertoren.

Schrijf in om uw hond te laten keuren door de rasspecialist Mrs Chr. Casling (Meranne Collies) uit Engeland. Onze vrijwilligers hebben daarnaast weer gezorgd voor leuke prijzen in de Tombola en ook de Clubwinkel ontbreekt niet!

Prijzen inschriijving:

inschrijfprijzen

Kortom een leuke gezellige dag waar je samen met je hond kunt komen schitteren en waar jong en oud elkaar ontmoet met onze gezamelijke hobby: Collies!

Komt u ook? Graag tot 12 mei 2019, aanvang 10.00 uur

Privacywetgeving toestemmingsbepaling: deelnemers en bezoekers gaan akkoord met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor de catalogus, onze website, Clubblad, Social media en dergelijke. Bij de ingang van deze Clubdag wordt u nogmaals duidelijk geïnformeerd dat er foto’s of video’s gemaakt kunnen worden. Indien u bezwaar heeft, kumt u dat melden bij de organisatie. Met dat bezwaar houden wij dan rekening.

Bankrekening: IBAN: NL55 INGB 00071 308 58 | Inschrijfgeld dient binnen 3 dagen te zijn voldaan t.n.v. Nederlandse Collieclub te Landgraaf. Sluitingsdatum inschrijving 1 mei 2019 - 20.00 uur | Inschrijvingsformulieren kunnen online worden ingevoerd. Heeft u vragen dan kunt u zich richten tot ons secretariaat. Secretariaat NCC Mw. B. Smeijsters - secretaris@nederlandsecollieclub.nl 

Gegevens Eigenaar Hond/ Dog owner information/ Eigentümer Information

Gegevens Hond/ Dog's information/ Information der Hund

U kunt uw hond inschrijven in een reguliere klasse. Als extra optie kunt u de hond inschrijven in een collectieve klasse. Door de CONTROL toets [CTRL] ingedrukt te houden kunt u meerdere keuzes selecteren. Per geselecteerde collectieve klasse betaalt u € 7,50 extra. Deelname Kind-Hond is gratis.

Collectieve klassen
Fokkerijklas  Minimaal 3,  maximaal 5  honden van  zelfde  ras/variëteit/  fokker,  mogelijk  verschillende  eigenaren
Koppelklas  Reu en teef  van zelfde  ras/variëteit  en van  dezelfde  eerste  eigenaar 
Nakomelingenklas  Reu of teef  met minimaal  3, maximaal  5 eerste  generatie  nakomelingen

Monorchide en cryptorchide reuen zijn uitgesloten van inschrijving. Inschrijving van loopse teven is toegestaan. Gecoupeerde honden aan oren of staart, mits aantoonbaar door medische noodzaak, zijn uitgesloten van inschrijving. Monorchide or cryptorchide dogs cannot enter. Bitches in season are allowed to be entered. Cropped ears and/or tails are not allowed unless medical need which can be proven. / Monorchide oder cryptorchide Rüden können nicht angemeldet worden. Anmeldung läufige Hündinnen ist erlaubt. Kupierter Ohren oder Rüten sind nicht erlaubt, nur wenn der medizinischen Bedarf beweisbar ist.
Bankrekening: IBAN: NL55 INGB 00071 308 58 | Inschrijfgeld dient binnen 3 dagen te zijn voldaan t.n.v. Nederlandse Collieclub te Maastricht. Sluitingsdatum inschrijving 1 mei 2019 - 20.00 uur
Inschrijvingsformulieren kunnen worden gemaild naar: Showcommissie Mw. B. Smeijsters - showcommissie@nederlandsecollieclub.nl of worden verzonden naar Rimburgerweg 170, 6374 LG Landgraaf, Nederland
U kunt uw hond inschrijven in één reguliere klasse. Als extra optie kunt u de hond inschrijven in meerdere collectieve klassen. Per geselecteerde collectieve klasse betaalt u € 7,50 extra. Deelname aan de Kind-Hond klasse is gratis. Baby en puppyklasse mag als eerste hond worden ingeschreven. 

Wij behouden ons het recht voor, waar nodig wijzigingen aan te brengen zonder de inschrijvers hiervan in kennis te stellen. Aan een dergelijke wijziging kan geen recht op restitutie van inschrijfgelden en/of contributie worden ontleend. 

Hierbij schrijf ik mijn hond(en) in: elke ingeschreven hond wordt gecontroleerd door een dierenarts bij de ingang van de show. In het buitenland woonachtige honden dienen te zijn ingeënt tegen Rabies. Met deze inschrijving verklaar ik kennis te hebben genomen van de Regelgeving voor het showen van honden zoals opgesteld door de Raad van Beheer. Middels bovenstaande link treft u deze informatie aan. Na inschrijving bent u betalingsplichtig voor het inschrijvingsgeld. U krijgt een inschrijfbevestiging toegestuurd.

I am entering my dog(s) with this form: every entered dog must be vaccinated for Rabies (please bring your Petpassport). A vet will check your dog(s) at the entrance of the show. With this entry I declare to have taken notice of rules and regulations of the Raad van Beheer, and will act according to these. These can be found through the link at the site of the Raad van Beheer as written above. By entering my dog(s) I am bound to pay the entry fee after having received a confirmation.

Hiermit melde ich o.g. Hund(e) zur o.g. Ausstellung an. Jeder teilnehmende Hund muss wirksam gegen Tollwut schutzgeimpft sein (Impfausweis mitnehmen). Ein Tierartz wird Ihre Hund kontrollieren beim Eingang. Mit der Anmeldung erklärt der Aussteller, die Ausstellungs-Bestimmungen des Raad van Beheer zu kennen und diese zu beachten. Sie können diese finden oben an dieser Verhaltnis. Die Meldung des Hundes wird erst durch die Übersendung der Annahmebestätigung durch den Veranstalter verbindlich für die Uberweising der Anmeldungsgebühre.


captcha