Voor alle vragen kun je je richten tot het secretariaat.

 

BESTUUR

Voorzitter 

Marleen Lamé-van Raffen

voorzitter@nederlandsecollieclub.nl

Aandachtsgebieden: fokkerij en gezondheid

Secretariaat

Alice Kompagne

secretaris@nederlandsecollieclub.nl

Aandachtsgebieden: show en redactie

 

Penningmeester

Aly Bennink-Schilder

penningmeester@nederlandsecollieclub.nl

Aandachtsgebieden: Marketing en Clubwinkel

 

Ledenadministratie

Aly Bennink - Schilder

ledenadministratie@nederlandsecollieclub.nl

Aandachtsgebieden: ledenadministratie en toelatingscommissie

 

Kascommissie

vacature

Fokkerij en Gezondheidscommissie 

Aly Bennink (meldpunt)

meldpuntgezondheid@nederlandsecollieclub.nl

Marleen Lamé

Marko Streefkerk (gezondheid en fokkerij)

gezondheidscommissie@nederlandsecollieclub.nl

Pupinfo 

Alice Kompagne

pupinfo@nederlandsecollieclub.nl

 

Herplaatsing

Alice Kompagne

herplaatsing@nederlandsecollieclub.nl

 

Activiteitencommissie

Regiocommissariaat en wandelingen

Noord: Jolanda van Dijk-van der Wal 

Oost: Alice Kompagne

West: Monique Marijnissen

Zuid: Marleen Lamé - van Raffen

Zuidwest: 

Showcommissie 

vacature

Gerie Habraken

Toelatingscommissie

2 vacatures

Marketing en Clubwinkel

Wilt u adverteren of uw producten verkopen (op de site, in het clubblad, op evenementen en activiteiten of andere mogelijke manieren)?    Neem dan contact op met Marleen Lamé via voorzitter@nederlandsecollieclub.nl.

Clubblad - Redactie

Interessante artikelen, verslagen, foto's - heeft u ideeën? Ook als u af en toe iets wilt aanleveren. Neem contact op met Gerie Habraken via

redactie@nederlandsecollieclub.nl

ICT

Marleen Lamé

voor alle ideeën - opmerkingen en toevoegingen 

webmaster@nederlandsecollieclub.nl

 
 
 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail