Leden login

In onderstaande lijst kun je een selectie maken betreft jouw vraag. Voor alle andere vragen kun je je tot het secretariaat richten en het contactformulier onderaan de pagina invullen.

BESTUUR

A.I. Voorzitter - kanditaat

Mw. M. Lamé-van Raffen

voorzitter@nederlandsecollieclub.nl

Aandachtsgebieden: fokkerij en gezondheid

Secretariaat

vacature / kandidaat

secretaris@nederlandsecollieclub.nl

Aandachtsgebieden: show en redactie

 

Penningmeester

Mw. A. Bennink-Schilder

Aandachtsgebieden: Marketing en Clubwinkel

Ledenadministratie

Vacature

ledenadministratie@nederlandsecollieclub.nl

Aandachtsgebieden: ledenadministratie en toelatingscommissie

 

Algemeen Bestuurslid 

Vacature

algemeenbestuurslid@nederlandsecollieclub.nl

Aandachtsgebieden: activiteiten, pupinfo en herplaatsing

 

Kascommissie

R. ter Horst

Fokkerij en Gezondheidscommissie 

Bestuur: 

A. Bennink (meldpunt)

meldpuntgezondheid@nederlandsecollieclub.nl

M. Streefkerk (gezondheid en fokkerij)

gezondheidscommissie@nederlandsecollieclub.nl

Pupinfo 

Vacature

Herplaatsing

Vacature

Activiteitencommissie

Regiocommissariaat en wandelingen

Noord: J. van Dijk-van der Wal 

Oost: A. Kompagne

West: M. Marijnissen

Zuid: M. Lamé van Raffen

Zuidwest: 

Showcommissie 

Bestuur: vacature

G. Habraken

Toelatingscommissie

2 vacatures

OVERIGE

Puppypakketten

heeft u pups en wilt u de nieuwe eigenaren een puppypakket geven. Voor meer info neemt u contact op met het secretariaat.

Marketing en Clubwinkel

wilt u adverteren of uw producten verkopen (op de site, in het clubblad, op evenementen en activiteiten of andere mogelijke manieren)? Neem contact op met onze marketingcommissie.

A. Lamé

A. Kompagne

(neemt u contact op met de secretaris)

Clubblad - Redactie

interessante artikelen, verslagen, foto's - heeft u ideeën? Ook als u af en toe iets wilt aanleveren. Neem contact op met onze redactie.

M. van Wijk

A. Pathuis

redactie@nederlandsecollieclub.nl

ICT

J. Wolda

voor alle ideeën - opmerkingen en toevoegingen 

webmaster@nederlandsecollieclub.nl

Neem contact met ons op:
Neem gerust contact op als je vragen hebt.